Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Cảng biển Tàu / Hàng Tra cứu hàng Truyền thông
 
 
Online Status
 
 
 
About Us > Company Profile > Message from Director
Company Profile
Message from Director
 
Vui lòng điền các yêu cầu chi tiết của bạn vào form dưới đây, (*) là thông tin bắt buộc.
 
Tên Công Ty (*) :
Địa chỉ (*) :
Người thanh toán :
Điện thoại (*) :
Fax :
Email  
Mặt hàng (*) :
Gross Weight in KGS (*) :
Thiết bị đo lường bằng CBM (*) :
Số lượng các gói (*) :
Số lượng Container (nếu FCL) :
Loại Containers (nếu FCL) : 20'DC 40'DC 40'HC
Khô Reefer Treo Mở đầu Flat Rack
Dự kiến ngày chất hàng :
Chất hàng vào cảng :
Dỡ hàng :
Nội dung yêu cầu (*) :
   
 
 
Visitor: 1207403 NO.342/1 HUYNH TAN PHAT ST, NHA BE DIST, HO CHI MINH CITY, VIETNAM. TEL: (84-28)37810878. FAX: (84-28)37810869. EMAIL: OPS@TADAMAR.COM. WEB: WWW.TADAMAR.COM - COPYRIGHT © 2006. ALL RIGHTS RESERVED.