Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Thông tin Cảng biển Tonnage Open Tra cứu hàng Ấn bản&Truyền thông
 
 
Online Status
 
 
 
About Us > Company Profile > Message from Director
Company Profile
Message from Director
 
Vui lòng điền các yêu cầu chi tiết của bạn vào form dưới đây, (*) là thông tin bắt buộc.
 
Tên Công Ty (*) :
Địa chỉ (*) :
Người thanh toán :
Điện thoại (*) :
Fax :
Email  
Mặt hàng (*) :
Gross Weight in KGS (*) :
Thiết bị đo lường bằng CBM (*) :
Số lượng các gói (*) :
Số lượng Container (nếu FCL) :
Loại Containers (nếu FCL) : 20'DC 40'DC 40'HC
Khô Reefer Treo Mở đầu Flat Rack
Dự kiến ngày chất hàng :
Chất hàng vào cảng :
Dỡ hàng :
Nội dung yêu cầu (*) :
   
 
 
Visitor: 1074898 TDC - Address: No.342/1 Huynh Tan Phat Street, Nha Be Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam. Tel: (84-28)37810878. Fax: (84-28)37810869. Email: ops@tadamar.com. Website: www.tadamar.com. Copyright©2006. All rights reserved.