Home Services Port Info Products Vessel/Cargo Cargo Tracking Press &Media
 
 
Online Status
 
 
 
About Us > Job Recruitments > Working Environment
Job Recruitments
Working Environment
 

Tại TDC, "Nhân sự" là tài sản quư giá nhất. Là một đại lư tàu biển - Vận tải - Giao nhận kho vận quốc tế, "Nhân sự" là một trong những giá trị cốt lơi, nên chúng tôi tôn trọng và đầu tư nhiều vào nhân sự và công nhận những nổ lực và thành tựu của họ.

Nhằm tăng cường hỗ trợ phát triển của TDC lên cấp độ chuẩn cao hơn, chúng tôi công bố những cơ hội nghề nghiệp đặc biệt cho các ứng cử viên những người chia sẽ tầm nh́n của công ty trong ngành vận tải và kinh doanh giao nhận - kho vận và có những khát vọng, nhiệt huyết để cùng phát triển vượt trội cùng với công ty chúng tôi.

Visitor: 2173603 NO.342/1 HUYNH TAN PHAT ST, NHA BE DIST, HO CHI MINH CITY, VIETNAM. TEL: (84-28)37810878. FAX: (84-28)37810760. EMAIL: OPS@TADAMAR.COM. WEB: WWW.TADAMAR.COM - COPYRIGHT © 2006. ALL RIGHTS RESERVED.